K-Group
1.75   (57)

Sản phẩm    51-150
District 2, Ho Chi Minh

K-Group

Ẩn danh


Bài cũ hơn

Ẩn danh Dev cũ
Giờ kiếm Outsource chứ công ty này nổi tiếng là nợ lương nhân viên rùi , ai mà dám vô làm . Mấy Công...