BnK Solution
3.28   (54)

Sản phẩm    51-150
Tầng 10, Deamplex Bld., 195 Đường Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam

BnK Solution

Ẩn danh


Bài cũ hơn

Ẩn danh
PM nổ với client về timeline để kiếm chát nhưng dí anh em Dev đến từ giờ. Hỏi thử công bằng ở đâu, b...