Mediastep Software Inc.
4.15   (1927)

Sản phẩm    51-150
19 Ho Van Hue, W9 - Phu Nhuan - Ho Chi Minh5

Dự án mới, công nghệ mới... đọc nốt4

cũng là 1 trong những người dính layoff đợt này, trong tình hình kinh tế suy thoái như hiện nay job thì ít, khó kiếm mà hên cty cho layoff vẫn có bồi thường cho 1 khoản... đọc nốt


Ẩn danh (CS)

4

Công ty rất ổn áp cho người lao động... đọc nốt4

những ai còn được ở lại thì đừng hi vọng chế độ tăng lên, hoặc cải thiện về thu nhập nữa, lo làm việc để kiếm đủ tiền cho tết này thôi... đọc nốt


Ẩn danh (NV quèn)

4

phù hợp với các anh em có khả năng tự bơi, không thì dễ nản lắm... đọc nốt4

cty không nhiều senior, vô đây tự học là chính, dù sao làm sales cũng phải tự học chứ ai rảnh đâu mà chỉ hoài... đọc nốt


Ẩn danh (CS)

5

Mọi người luôn có ý thức, có trách nhiệm trong công việc... đọc nốt


Hoàng (Sales)

4

Bình thường những ngày trước có đi muộn 1 - 2 phút thì tổng thời gian đi muộn không nổi đến 1 tiếng trong tháng. Bù lại, mình cống hiến cho công ty gấp rất nhiều lần số đó, chưa khi nào về trước 18h. Tổng thời gian cống hiến trong tháng có khi lên tới vài ngày. ... đọc nốt4

Lương cao, phúc lợi đầy đủ
Layoff có đền bù
... đọc nốt4

Phúc lợi tốt, tuy nhiên giờ công ty hơi khó khăn nên cũng phải thông cảm... đọc nốt