K-Group
1.75   (57)

Sản phẩm    51-150
District 2, Ho Chi Minh

K-Group


1

Mọi người nên né công ty này ra nhé ! Thiếu nợ tiền Nhân viên gom lại gần 30 mấy người gần 2, 3 tháng lương đó .


Bài cũ hơn

QC cũ QC quèn
Né gấp , né gấp . Anh em đi làm nên né gấp , vì đi làm không có chế độ gì hết nhé , BHXH cũng không ...