K-Group
1.75   (57)

Sản phẩm    51-150
District 2, Ho Chi Minh

K-Group

RunNow (Dev )

1

Nợ Lương mà còn bắt OT nữa mới đau . Anh em Dev nên né công ty cùi bắp này ra nhé ! Dự án toàn trên mây , đóng gần chục cái dự án mà vẫn không khôn ra . Mấy ông Manager thì chả coi nhân viên ra gì .


Bài cũ hơn

Trợ lý quèn Nhân viên cũ
Tưởng dịch thiếu nợ 1 lần đã thông cảm . Qua năm nay vẫn thiếu tiền lương nhân viên tiếp. Các bạn đi...