HDV Mobisoft
4.5   (4)

Sản phẩm    1-50
64 Nguyen Luong Bang - Dong Da - Ha Noi

HDV Mobisoft


4

- Được làm nhiều thứ thú vị
- Công việc đỏi hỏi sự tập trung cao nhưng không áp lực
- Tự do sáng tạo
Trả lương xứng đáng theo giờ làm việc, chế độ OT cho nhân viên đầy đủ

- Chưa trang bị máy tính, nhân viên phải tự túc thiết bị khiến hơi ngại