GoSell
4.42   (1976)

Sản phẩm    1-50
Ho Chi Minh


4

Lương cao thì yêu cầu cviec cũng cao, quy định cũng lắm, mình làm được thì nhận dc lương cũng ổn :D... đọc nốt4

Việc nhẹ lương cao chắc gì đến lượt mình... đọc nốt


Ẩn danh (HR)

5

Công ty đề cao giá trị và thái độ của các nhân viên... đọc nốt4

Cách sa thải thì gosell không bằng mỹ được, nên mừng đi... đọc nốt5

Pháp chế làm việc chặt chẽ... đọc nốt


Ẩn danh (Sale)

4

Thưởng nhiều nên mọi người cũng cố gắng... đọc nốt


Tâm (Sale)

5

Làm nhiều hưởng nhiều là dĩ nhiên... đọc nốt


Ẩn danh (Marketing)

4

Có quy trình làm việc rõ ràng, ai làm việc người nấy, không dồn việc cho 1 người... đọc nốt


Tiếp, còn nhiều