GoSell
4.42   (1387)

Sản phẩm    1-50
Ho Chi Minh

Minh (Nhân viên lâu năm)

5

Năm nào lương thưởng cũng đủ, chưa bao giờ thiếu... đọc nốt


Ẩn danh (Closer)

5

Các sếp và leader ở đây vừa có tài vừa có đức, đặc biệt là biết trọng dụng nhân tài... đọc nốt


Ẩn danh (Sale)

4

Người mới tuyển liên tục, chủ yếu là sales nên cạnh tranh rất gay gắt trong KPI... đọc nốt


Ẩn danh (Qualifier)

4

Nội bộ thân thiết với nhau, nhưng giữa các team khác nhau thì chỉ trao đổi qua lại đôi chút chứ không thường xuyên qua lại... đọc nốt4

Quy trình tuyển dụng nhanh gọn và đơn giản... đọc nốt


Tiếp, còn nhiều