CMC Global
2.29   (1281)

Dịch vụ    151-300
Lot C1A, Dich Vong Hau - Cau Giay - Ha Noi

CMC Global

Ẩn danh


Bài cũ hơn

Hoang Front-End Developer
Từng đi phỏng vấn lũ CMC Global này ba lần. Hai thằng ranh phỏng vấn thì có một thằng vênh mặt, nó t...