BnK Solution
3.28   (54)

Sản phẩm    51-150
Tầng 10, Deamplex Bld., 195 Đường Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam

BnK Solution

Dev tập sự

5

Môi trường trẻ, năng động, các sếp thoải mái.


Bài cũ hơn

Ẩn danh
Trước làm ở Fsoft Hà Nội, có cảm giác ở đây là mô hình clone. Hoạt động theo BU, môi trường văn hóa ...