BnK Solution
3.28   (54)

Sản phẩm    51-150
Tầng 10, Deamplex Bld., 195 Đường Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam

BnK Solution


3

Trước làm ở Fsoft Hà Nội, có cảm giác ở đây là mô hình clone. Hoạt động theo BU, môi trường văn hóa y chang, có thể gọi là Fsoft shopee :)).


Bài cũ hơn

Ẩn danh
công ty quan tâm nhân viên, ốm đau, cưới xin...